Řád provozovatele zásobníku plynu a ceník

Řád provozovatele zásobníku plynu společnosti innogy Gas Storage ("Řád") byl poprvé zveřejněn k 1.1.2005. Od tohoto roku bylo provedeno několik rozsáhlých úprav Řádu, které reflektovaly především změny příslušné legislativy, připomínky uživatelů skladovací kapacity, zkušenosti z provozu i vývoj trhu se skladovacími kapacitami.

Aktuální znění Řádu je platné od 21.6.2016. Jeho platné znění včetně jeho příloh naleznete zde.

Aktuálně platný ceník poskytovaných služeb je zde.

Vzorové texty smluv a prohlášení uvedených v Řádu a jeho přílohách naleznete ve verzi umožňující vyplnění ve vzorových dokumentech.

Znění Řádu je plně v souladu s Guidelines for Good TPA Practice for Storage System Operators (vydaného European Regulators’ Group for Electricity and Gas, verze z 23.3.2005)


nahoru