Program prevence nekorektního jednání proti zájmům innogy

Vážení dodavatelé,

setkali jste se s nekorektním jednáním proti zájmům innogy, tj. s neetickým nebo protiprávním jednáním, vyskytujícím se ve společnostech skupiny innogy v ČR, porušením innogy Kodexu chování nebo jinou situací/jednáním, které jste shledali v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy společnosti skupiny innogy v ČR a / nebo přímo ohrožující zájmy společností skupiny innogy v ČR, jako jsou podvody, porušování bezpečnosti a ochrany zdraví, diskriminace a korupce? Svěřte se nám!

Ve společnostech skupiny innogy v ČR funguje v rámci uvedeného preventivního programu od 1. 10. 2009 aktivní spolupráce s dodavateli. Základem prevence nekorektního jednání proti zájmům innogy ve společnostech skupiny innogy v ČR je firemní kultura, jejímž úkolem je vytvářet takové prostředí, kde se nekorektnímu jednání proti zájmům innogy nedaří. Součástí firemní kultury v celém koncernu innogy je také innogy Kodex chování, který nás podporuje v naší snaze vždy vystupovat vůči všem, s nimiž přicházíme do styku, jako příkladný, spolehlivý a poctivý obchodní partner a zaměstnavatel.

Očekáváme od Vás respektování a dodržování principů, které obsahuje innogy Kodex chování.

Společnosti skupiny innogy v ČR se rozhodly bojovat s případnými nepravostmi, které by se děly. K tomuto účelu je určena Zelená linka innogy. Jedná se o anonymní linku, na níž můžete informovat o podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy.

Průvodce Zelenou linkou innogy naleznete zde.

Společnosti skupiny innogy v ČR se zavazují zabývat se podezřeními na nekorektní jednání proti zájmům innogy, důkladně prošetřit všechny identifikované případy a využívat disciplinárních i právních prostředků k eliminaci tohoto jednání.

Zelenou linku innogy společností skupiny innogy v ČR spravuje BBH, advokátní kancelář, v.o.s. Tato kancelář poskytuje uvedenou službu jako nestranná instituce prostřednictvích svých tří zástupců, které můžete kontaktovat jak anonymně, tak neanonymně. Výhodou neanonymního kontaktu je možnost dozvědět se informace o postupu a výsledku šetření oznámení. Neanonymní oznámení vůči Zelené lince innogy zůstane na Vaše přání anonymním vůči společnostem skupiny innogy v ČR. V případě výběrového řízení nemá přijetí oznámení Zelenou linkou innogy odkladný účinek.

Veškeré informace o šetření jsou považovány za přísně důvěrné.


nahoru