Politika BOZP

Naším cílem je, aby každý zaměstnanec odcházel domů stejně zdravý, jaký byl při příchodu do práce. Přitom se zaměstnanci našich partnerských společností zacházíme stejně jako s vlastními kolegy.

Při stanovení cílů v oblasti bezpečnosti práce je důležité, abychom naše hodnoty a principy jasně demonstrovali a všichni se tak společně stali příklady nejlepší praxe a bezpečného chování. Chyby jsou chápány jako příležitosti, ze kterých se musíme poučit. Je odpovědností nás všech, manažerů i běžných zaměstnanců, dokázat uvést v život vysokou kulturu bezpečnosti práce a neustále pracovat na jejím rozvoji.“


nahoru