Remit

Co je REMIT?

Na základě nařízení EP a Rady č. 1227 o integritě a transparentnosti trhu s energií (REMIT) a prováděcího nařízení komise č. 1348/2014 o REMIT jsou provozovatelé podzemních zásobníků plynu a subjekty zúčtování využívající služeb skladování plynu od 7. dubna 2016 povinni reportovat data týkající se množství plynu v zásobníku.

Jaká data a jakým způsobem se reportují?

Společnost innogy Gas Storage od 7. dubna 2016 odesílá do ACERu (Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů) data za virtuální zásobník plynu (množství plynu v zásobníku, dostupná skladovací kapacita, plánované odstávky, apod.) a zároveň je připravena reportovat i data za jednotlivé zákazníky. Veškerá data se posílají prostřednictvím organizace GIE, sdružující provozovatele podzemních zásobníků, přepravních soustav a LNG terminálů. Data, poskytnutá GIE budou použita výhradně pro účely, pro které jsou určena a nebudou použita k jiným účelům. Kromě toho jsou informace předávány pomocí metody, která zajistí ochranu proti přístupu třetích stran. Více informací najdete zde.

Pro koho je služba určena?

Tato služba je určena stávajícím zákazníkům, kteří  mají se společností innogy Gas Storage uzavřenu smlouvu na pevnou skladovací kapacitu. Tuto službu nabízíme v rámci služeb o uskladňování plynu zcela zdarma a podmínkou je pouze podepsání Smlouvy o poskytnutí součinnosti při plnění informačních povinností - vzor této smlouvy najdete na webu zde.

V případě vašich dotazů a zájmu o tuto službu nás neváhejte prosím kontaktovat.


nahoru