Nabízené zkoušky

Zkouška

Cena (bez DPH)

1. Stanovení složení zemního plynu plynovou chromatografií a stanovení jeho fyzikálně-chemických parametrů výpočtem z naměřených hodnot (podle SOP 01)

3 000 Kč

2. Stanovení δ13C v metanu metodou CRDS (podle SOP 03)

2 500 Kč

3. Stanovení δ13C v oxidu uhličitém metodou CRDS (podle SOP 04)

2 500 Kč

4. Stanovení δ18O a δ2H ve vodě metodou CRDS (podle SOP 06)

3 000 Kč

5. Stanovení δD v metanu metodou CRDS (podle SOP 08)

3 500 Kč

Stanovení δ17O ve vodě metodou CRDS (podle SOP 07)*

3 000 Kč

Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu*

1 500 Kč

Stanovení rosného bodu uhlovodíků v zemním plynu*

1 500 Kč

Chemické složení zemního plynu se stanovuje plynovou chromatografií s detektory FID a TCD plynovým chromatografem GC 7890A (Agilent Technologies). Stanovované složky jsou uhlovodíky (metan, etan, propan, isobutan, n-butan, neopentan, isopentan, n-pentan, hexany), helium, vodík, oxid uhličitý, kyslík a dusík. Vypočítávané fyzikálně-chemické parametry jsou spalné teplo, výhřevnost, Wobbeho index, hutnota a hustota.

Pro stanovení izotopického složení v rámci zkoušek č. 2 a 3 se používá spektrometr G2201-i (Picarro, Inc.); v rámci zkoušky č. 4 a pro stanovení izotopického složení kyslíku (δ17O) se používá spektrometr L2140-i (Picarro, Inc.). Stanovení izotopického složení vodíku (δD v metanu) se při zkoušce č. 5 provádí plynovým chromatografem GC 7820A (Agilent Technologies) a spektrometrem G2182-i (Picarro, Inc.).

Ceník dalších služeb

Služba

Cena (bez DPH)

Odběr vzorku plynu*

500 Kč

Cena za dojezd*

13 Kč/km

* neakreditovaná zkouška nebo služba


nahoru