27. června 2017
Cvičný poplach na PZP Háje

innogy Gas Storage má povinnost provádět cvičné poplachy k ověření připravenosti ke zdolávání havárií (Vyhl. ČBÚ 71/2002 Sb.). Každý rok se proto na všech podzemních zásobnících plynu naší společnosti konají cvičné poplachy, které jsou zároveň příležitostí pro složky integrovaného záchranného systému, zejména však pro jednotky hasičského záchranného sboru, a to k prověření akceschopnosti a účinné spolupráce s vedoucím likvidace havárie (včetně inspekční služby) a báňskými záchranáři.

Začátkem června se na PZP Háje konal právě jeden takovýto poplach s námětem erupce / požár na sondě. Cvičení se kromě profesionální jednotky HZS v Příbrami zúčastnily i sbory dobrovolných hasičů z okolních obcí. Úkolem jednotek HZS bylo prověřit zajištění dálkové dopravy vody pro zamezení šíření a likvidaci požáru v objektu PZP Háje. Dále se také zúčastnili zástupci HBZS Hodonín. Řízení likvidace havárie proběhlo v souladu s havarijním plánem. Na závěr cvičení bylo provedeno vyhodnocení celé akce, kdy zástupce HBZS, HZS i společnosti iGS vyslovili spokojenost s úrovní cvičení, jeho průběhem i spoluprací všech zúčastněných. Cvičením se prokázala vysoká odborná úroveň zaměstnanců PZP Háje i jednotek HZS.

Fotogalerie - Cvičný poplach na PZP Háje


nahoru