3. ledna 2018
ERÚ snížil od roku 2018 poplatky za přepravu

Energetický regulační úřad zveřejnil cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu na rok 2018. Toto rozhodnutí upravuje i cenu pro vstup/výstup do/z zásobníků plynu. Od 1. ledna 2018 se změnil způsob výpočtu ceny pro měsíční, denní a vnitrodenní produkty a tím došlo k radikálnímu snížení ceny za přepravený plyn a zároveň k celkovému snížení ceny za přepravu do/ze zásobníku. Např. při měsíční rezervaci přepravy se cena za vstup do zásobníku snížila o více než 50% a cena za výstup ze zásobníku o téměř 40%. Podrobnější informace jsou uvedeny v cenovém rozhodnutí ERÚ zde.


nahoru