24. května 2018
Akreditace pro laboratoř TestLab Geo - Services

Společnosti innogy Gas storage, s.r.o., laboratoř Testlab Geo -Sevices byla udělena akreditace dle Zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů č. 22/1997 Sb.

Akreditovaná zkušební laboratoř Testlab Geo-Services provádí stanovení chemického  a izotopického složení zemního plynu, výpočet jeho dalších fyzikálně-chemických parametrů z naměřených hodnot a stanovení izotopického složení vody. Nabízené testy a služby naleznete zde.


nahoru