19. července 2018
Jak stanovit hodnotu skladování energie v energetickém systému EU s nízkými emisemi uhlíku?

Skladování plynu bylo tradičně jedním z hlavních zdrojů sezónní flexibility, bezpečnosti dodávek a systémové hodnoty. Jak však ukazují některé studie, hodnota skladování je v posledních letech nižší kvůli klesající poptávce po plynu, snižujícím se letnímu / zimnímu spreadu, větší flexibilitě přepravního systému a sbližování cen energie v celé Evropě.

Ukládání energie se stává stále důležitější, jelikož se zvyšuje potřeba integrovat vyšší poměr variabilní obnovitelné energie do energetického systému. Témata prvního zasedání, kterému předsedal Andris Piebalgs (FSR), byla měnící se role skladování v rámci energetického systému šetrného vůči klimatu a alternativní technologie, jako je Power-to-Gas (P2G). Účastníci se shodli na tom, že budoucí energetický systém by měl být založen na integrovanějším přístupu, jako je spojování odvětví nebo odvětvová kombinace, která propojuje úseky elektřiny i plynárenství.

Integrovanější přístup však může vyžadovat některé úpravy stávajícího regulačního rámce, které byly projednány během druhého zasedání, kterému předsedal Lubor Veleba (GIE, CCO innogy Gas storage). Většina účastníků se shodla na tom, že všechna řešení by měla vycházet z tržního prostředí, ale současně by měla zajistit, že hodnota pozitivních vnějších vlivů vytvořených skladováním plynu bude zachycena. Kromě toho by případné regulační změny měly být založeny na zásadě technologické neutrality.

Workshop se uzavřel s diskusí o Gas Package, který by měl být zveřejněn v roce 2020. Zveřejnění Gas Package bude předcházet řada významných událostí: diskuse o nové dlouhodobé strategii pro změnu klimatu, studie zahájená Evropskou komisí, která má být uvedena v prvním čtvrtletí roku 2019, a následná studie o vazbě odvětví bude dokončena do konce roku 2019. Jedna věc je jistá - budoucí měsíce budou pro budoucnost plynárenského odvětví v Evropě klíčové.


nahoru