4. června 2019
Aktualizovaný Řád provozovatele zásobníku plynu

Dne 29. 5. 2019 vstoupil v platnost aktualizovaný Řád provozovatele zásobníku plynu společnosti innogy Gas Storage. Tento řád byl schválen Energetickým regulačním úřadem.

Nově znění řádu najdete na našich webových stránkách zde.


nahoru