20. června 2019
Obnovitelná energie v Evropě

Evropští provozovatelé zásobníků plynu se chystají stát hybnou silou přechodu k zelené energii tím, že uloží přebytečnou obnovitelnou energii, říká Lubor Veleba, jednatel innogy Gas Storage, prezident společnosti Gas Storage Europe (GSE) a člen představenstva společnosti Gas Infrastructure Europe (GIE).

Provozovatelé skladovacích zařízení v celé Evropě nyní uskutečňují demonstrační projekty spojené se zelenou energií, včetně energie pro plyn, energie do paliv, energie na teplo, metanizaci nebo skladování čistého vodíku.

Skladování plynu má jedinečné postavení v tom, že udržuje strategické možnosti otevřené. V částech Evropy, kde je systém ovládán obnovitelnými zdroji energie a ekonomikou s nulovými emisemi uhlíku, může skladování plynu zajišťovat skladování energie na velké vzdálenosti, čímž se technologie baterií doplní o technologie, jako je energie pro plyn. Tam, kde se představitelé musí více zaměřit na odstraňování lignitu z energetického mixu, může být skladování plynu nástrojem podpory zemního plynu, a to jako okamžitého řešení.

https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/the-energy-storage-era-is-upon-us/


nahoru