8. října 2019
Nové shrnutí aukce – Factsheet

Zveřejnili jsme nový přehled aukce, spolu se shrnutím důležitých prvků. Tento nový přehled – Factsheet – obsahuje důležité informace o konané aukci a poskytuje stručný a jasný výčet aukčních podmínek.

Zásadní parametry jako cena, perioda, typ produktu a další jsou uvedeny v tomto dokumentu, čímž se může urychlit rozhodovací proces.

V aukčních podmínkách, které se nacházejí ve stejné tabulce jako Factsheet, zůstávají všechny detailní náležitosti týkající se konané aukce.


nahoru