9. října 2019
Skladování plynu v severozápadní Evropě

Mezinárodní energetická agentura (IEA) poskytuje každoročně podrobný přehled  nedávných trendů na globálním trhu a také specifické regionální analýzy pro hlavní dovozní trhy.

Analýza IEA ukazuje na potřebu zefektivnění plynové infrastruktury v severozápadní Evropě cestou regionálního přístupu. Toho by mohlo být dosaženo např. rozvojem dodatečných dovozních kapacit nebo sjednocením regulace skladování plynu. Posílení flexibility severozápadní plynárenské soustavy v Evropě by rovněž posílilo postavení regionu na globálním trhu s plynem, protože nástroje vnitřní flexibility umožňují včasné a nákladově efektivní kroky na měnící se globální nabídku a poptávku.

https://www.iea.org/publications/reports/globalgassecurityreview2019/


nahoru