19. listopadu 2019
Plynárenská konference 2019

Zelená energie byla hlavním bodem Podzimní plynárenské konference pro rok 2019. Jedním z klíčových témat bylo zajištění podílu zdrojů obnovitelné energie v sektoru zemního plynu. V budoucnosti bude nutné využívat alternativy zemního plynu jako biometan, vodík nebo syntetický metan. Role státu a jeho regulace energetického sektoru nebo uhlíková daň byly dalšími tématy, která zásadně ovlivní fungování trhu s plynem.

innogy Gas Storage bylo zastoupeno paní Zuzanou Benešovou, Public Affairs Manager, která představila výsledky studie zabývající se dopadem podzemního skladování planu na trh s elektrickou energií. Jedním z výstupů studie je, že snížení kapacity podzemních zásobníků o 20 % by mohlo vést k omezení dodávek elektřiny koncovým zákazníkům.

Pan Zbyněk Pokorný, ředitel obchodu společnosti innogy Gas Storage, prezentoval vývoj využívání naší skladovací kapacity ve srovnání s předešlými obdobími spolu s pozitivním efektem spreadu na skladovací rok 2020/2021. Analýza spotřeby plynu ukázala na podstatný vliv existence zásobníků pro skladování plynu, kdy ve sledovaném období vzniká korelace mezi spotřebou plynu v České republice a vytěženou kapacitou ze zásobníků plynu.

Byly zmíněny také naše nové tři úspěšné produkty uvedené tento rok – FIST, WBS a Opce, více informací naleznete zde nebo nás kontaktujte na gs.info[@]innogy.com.


nahoru