9. ledna 2020
innogy Gas Storage podporuje územní rozvoj

Již dvanáctým rokem finančně podporujeme rozvoj regionů a obcí v místech, kde působíme, a to v rámci našeho Grantového programu. Chceme být svému nejbližšímu okolí i nadále dobrým sousedem.

V roce 2019 jsme přijali celkem 54 žádostí o finanční příspěvek, z nichž bylo vybráno 22 projektů, jimž byla přidělena finanční podpora v celkové výši 2 980 000,- Kč.

V letošním roce naše společnost v grantovém programu pokračuje, uzavírka přihlášek je k 31. 3. 2020. Více o grantovém programu naleznete zde.


nahoru