Denně aktualizované údaje

Celkové výkony - velikost celkových těžebních a vtláčecích výkonů

Celkový smluvní pevný výkon - velikost celkového smluvního pevného těžebního a vtláčecího výkonu

Aktuální stav zásob - aktuální stav skladovacích zásob ve virtuálním zásobníku plynu v energetických jednotkách

Dostupný přerušitelný výkon - předběžné hodnoty dostupných přerušitelných výkonů pro následující plynárenský den

Přerušený přerušitelný výkon - velikost přerušeného přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu a nejvyšší cena za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu, vůči které bylo přerušení aplikováno

Přerušená pevná skladovací kapacita - velikost přerušené pevné skladovací kapacity v rozdělení na vtláčení a těžební výkon

Skutečné denní hodnoty vtláčení a těžby - skutečné denní hodnoty vtláčení a těžby

Souhrnná nominace - součet nominací přijatých od zákazníků


nahoru