Denní pevné výkony

innogy Gas Storage nabízí svým zákazníkům kromě dodatečných přerušitelných skladovacích výkonů také dodatečný pevný těžební a vtláčecí výkon. Tyto výkony jsou nabízeny v kWh/den a o zakoupený výkon se zvyšuje maximální dostupný výkon zvolené smlouvy. Ceny za denní pevné výkony se liší dle času podání požadavku, viz tabulka níže (uvedené ceny jsou indikativní, aktuálně platné ceny jsou na našem nominačním portálu). Denní pevné výkony musí být objednány do 18:00 PD-1, Intraday denní pevné výkony mohou být rezervovány i během plynárenského dne a to až do 23:59 PD. Tyto výkony je možné rezervovat až 90 dní dopředu prostřednictvím našeho nominačního portálu.

Denní pevné výkony
(čas objednání do 18:00 PD-1)
Vtláčecí výkon
[Kč/kWh]
Těžební výkon
[Kč/kWh]
1. 5. – 31. 8. 0,017 0,008

1. 9. – 31. 10. plus 1. 3. – 30. 4.

0,015 0,015
1. 11. – 29. 2. 0,008 0,017

Intraday denní pevné výkony
(čas objednání od 18:00 PD-1 do 23:59 PD)

1. 5. – 31. 8. 0,021 0,010

1. 9. – 31. 10. plus 1. 3. – 30. 4.

0,019 0,019
1. 11. – 29. 2. 0,010 0,021

Jaké jsou výhody využívání pevné denní skladovací kapacity?

 
Výhodou pevné denní skladovací kapacity je její garantovaná dostupnost. Další výhodou je její flexibilita, kdy si ukladatel sám volí mezi vtláčením či těžbou a stanovuje si výši výkonu dle jeho aktuální potřeby.

Pro koho je pevná denní skladovací kapacita vhodná?

 
Pevná denní skladovací kapacita je určena pro stávající ukladatele. Ukladatelé, kteří mají smlouvu na pevnou denní skladovací kapacitu, mohou pomocí pevného denního výkonu krátkodobě zvýšit objem vtláčení nebo těžby plynu tehdy, pokud to je výhodné např. z finančních důvodů (cena plynu roste) nebo nezbytné např. z provozních důvodů (nárůst poptávky ze strany zákazníků).

Jak dlouho lze využívat pevnou denní skladovací kapacitu?

 
Krátkodobou pevnou denní skladovací kapacitu lze objednat na dobu jednoho plynárenského dne. Objednávku (požadavek) lze zadat 90 dní před termínem realizace, i na více dní najednou.

Jak se pevná denní skladovací kapacita objednává?

 
Pokud máte zájem o využití denní pevné kapacity a zatím s námi nemáte podepsanou příslušnou rámcovou smlouvu, prosím kontaktujte nás.

Pokud rámcovou smlouvu již máte podepsanou, můžete zadávat žádosti o tuto kapacitu prostřednictvím našeho nominačního portálu GSN, do kterého mají přístup všichni naši zákazníci. Podání požadavku nenahrazuje nominaci. Ta musí být následně podána v souladu se standardními podmínkami pro nominace.


nahoru