Dočasný provozní objem

V současné době je nabízen dočasný provozní objem dle následující tabulky:

Dostupný od

Dostupný do

Provozní objem

Cena

Další informace

1.10.2018

31.8.2019

100 GWh

55 Kč/GWh/den

Stávající i noví zákazníci společnosti innogy Gas Storage si mohou dokoupit dočasný provozní objem na dobu definovanou skladovatelem. Tento provozní objem je nabízen bez vtláčecích a těžebních výkonů. Pro vtláčení a těžbu plynu mohou využívat trvale nabízené přerušitelné těžební a vtláčecí výkony a dále také pevné denní těžební a vtláčecí výkony.

Co znamená dočasný provozní objem?

 
Dočasný provozní objem slouží jako dodatečná skladovací kapacita pro nové i stávající zákazníky. Je nabízen bez vtláčecích a těžebních výkonů v období definovaném skladovatelem.

Jaké jsou výhody a nevýhody?

 
Hlavními výhodami dočasného provozního objemu je nižší cena v porovnání s pevnou skladovací kapacitou, dále možnost tuto kapacitu objednat s velmi krátkým předstihem (pouze 3 pracovní dny) a v neposlední řadě i skutečnost, že zákazník si sám stanovuje délku skladovacího období. To může být i pouhý jeden týden.

Hlavní nevýhodou je omezené časové období, kdy je dočasný provozní objem k dispozici. Toto období je definováno skladovatelem a obvykle trvá od listopadu / prosince do července / srpna následujícího roku. Ve velmi specifických případech má také skladovatel možnost vypovědět již uzavřené smlouvy, avšak s minimálně jednoměsíční výpovědní lhůtou. Skladovatel se zavazuje vždy vyvinout maximální úsilí, aby nemusel tuto možnost využít.

Pro koho je dočasný provozní objem výhodný?

 
Dočasný provozní objem je určen pro stávající i nové zákazníky. Plyn mohou vtláčet a těžit pomocí přerušitelných vtláčecích a těžebních výkonů a také prostřednictvím nabízené pevné denní těžební a vtláčecí výkony. Výhodou přerušitelných výkonů je především jejich flexibilita - ukladatel si sám určí termín, směr a výši výkonu, které potřebuje. Navíc se cena za přerušitelné výkony hradí pouze za skutečně využité množství.

Jaká je délka smlouvy pro dočasný provozní objem?

 
Začátek a délku smlouvy pro dočasný provozní objem si definuje ukladatel v závislosti na svých potřebách a dostupné kapacitě. Nejkratší období, na které je možné kapacitu objednat je jeden týden. Vzor rámcové smlouvy naleznete zde.

Jak si objednám dočasný provozní objem?

 
Pokud máte zájem o službu dočasného provozního objemu, prosím kontaktujte nás.


nahoru