Grantový program innogy Gas Storage

O grantovém programu

Cílem grantového programu innogy Gas Storage je podporovat rozvoj regionů a obcí v místech působení společnosti. Regionálně orientovanou pomocí chce společnost přispívat k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých sousedských vztahů. Společnost se tímto krokem přihlásila k plnění konceptu společenské odpovědnosti.

V roce 2019 jsme přijali celkem 54 žádostí o finanční příspěvek, z nichž bylo vybráno 22 projektů, jimž byla přidělena finanční podpora v celkové výši 2 980 000,- Kč.

V rámci grantového programu plánuje innogy Gas Storage v roce 2020 rozdělit částku o celkové výši až 3 miliony Kč. Nejvyšší příspěvek, který může obdržet jeden žadatel v jednom kole, je 250 tisíc Kč, nejnižší 10 tisíc Kč. Finanční podporu mohou získat projekty z jakékoli oblasti. Při hodnocení jsou však upřednostňovány ty projekty, které se přímo zaměřují na rozvoj oblastí v okolí provozů innogy Gas Storage. Prioritně jsou podporovány aktivity orientované na mladé lidi a rodiny s dětmi.

Udělené granty v letech 2008 - 2019

 Rok  Počet přijatých žádostí  Počet udělených žádostí  Částka v Kč
 2008  50  20  5.075.000,-
 2009  76  28  6.020.000,-
 2010  72  32  6.820.000,-
2011  84  27  4.930.000,-
 2012  73  25   4.881.000,-
 2013  71  21   4.900.000,-
 2014  54  20

2.976.000,-

 2015  42  21

 2.995.000,-

2016

 55

 26

2.825.400,-

2017 50 27 2.998.840,-
2018 40 26 2.972.200,-
2019 54 22 2.980.000,-


 


nahoru