Pevná skladovací kapacita virtuálního zásobníku

Informace o nabíce volné skladovací kapacity najdete v sekci Nabídka služeb a ceny.

innogy Gas Storage nabízí uživatelům svých skladovacích kapacit takový technický těžební výkon, který se rovná maximálnímu ověřenému technickému těžebnímu výkonu svých podzemních zásobníků.

Skladovací kapacita virtuálního zásobníku plynu innogy Gas Storage od:

1. dubna 2019 (zaokrouhleno)

Technická kapacita Celková sjednaná kapacita
provozní objem (TWh) 29,3 29,3
max. vtláčecí výkon (GWh/den) 327 327
max. těžební výkon (GWh/den) 434 434

Technická kapacita je celková pevná skladovací kapacita virtuálního zásobníku plynu (soustavy podzemních zásobníků plynu), kterou může skladovatel nabídnout uživatelům.


nahoru