Odpovědná firma

Jsme si vědomi své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům.

– Klademe maximální důraz na ochranu životního prostředí.
– Dbáme o bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců.
– innogy Gas Storage vytvořila vlastní grantový program na podporu rozvoje regionů a obcí v místech svého působení.
– V rámci iniciativy innogy Companius se společnost zaměřuje na podporu dobrovolnictví svých zaměstnanců.

Ukázat více Ukázat méně
nahoru