Pevná skladovací kapacita

V současné době plánujeme tyto aukce:

Datum konání aukce

Provozní objem

Typ
smlouvy

Začátek skladovacího
období

Startovací cena

Další
informace

25.1.2019 400 GWh roční 1.4.2019 48 Kč/MWh Podmínky aukce

Startovací cena může být upravena v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.

innogy Gas Storage nabízí pevnou skladovací kapacitu v transparentních aukcích. Podmínky vyhlášených aukcí jsou v souladu s platnou vyhláškou o Pravidlech trhu s plynem. Každý zájemce o účast v aukci je povinen před začátkem příslušné aukce potvrdit splnění podmínek účasti v aukci v Aukční aplikaci.

Skladovací kapacita je nabízena jako kombinace provozního objemu, vtláčecího výkonu a těžebního výkonu (tzv. "bundle") nebo jako různé kombinace těchto prvků. Konkrétní parametry nabízeného produktu jsou definovány v podmínkách vyhlášené aukce.

Aukce jsou vyhlašovány pro tyto typy smluv:

  • Roční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem na 1 - 5 let.
  • Roční smlouva o uskladňování plynu na novou skladovací kapacitu s pevným výkonem na 1 - 15 let.
  • Měsíční smlouva o uskladňování plynu s pevným výkonem na 1 - 24 měsíců.

V aukcích jsou nabízeny také tyto produkty:


nahoru