Pevná skladovací kapacita

V současné době plánujeme tyto aukce (informace o vyhlášených aukcích zasíláme také e-mailem):

Datum konání aukce

Provozní objem

Typ
smlouvy

Začátek skladovacího
období

Startovací cena

Další
informace

05.3.2020 1 TWh roční kapacita - WBS+ 1.4.2021 4 Kč Kč/MWh (+SW spread)

Podmínky aukce

Factsheet

Startovací cena může být upravena v souladu s vyhláškou č. 349/2015 Sb. o Pravidlech trhu s plynem.

innogy Gas Storage nabízí pevnou skladovací kapacitu v transparentních aukcích. Podmínky vyhlášených aukcí jsou v souladu s platnou vyhláškou o Pravidlech trhu s plynem. Každý zájemce o účast v aukci je povinen před začátkem příslušné aukce potvrdit splnění podmínek účasti v aukci v Aukční aplikaci.

Skladovací kapacita je nabízena jako kombinace provozního objemu, vtláčecího výkonu a těžebního výkonu (tzv. "bundle") nebo jako různé kombinace těchto prvků. Konkrétní parametry nabízeného produktu jsou definovány v podmínkách vyhlášené aukce.

Aukce jsou vyhlašovány pro tyto typy smluv:

  • Roční skladovací kapacita; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 let.

  • Nová roční skladovací kapacita; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 let.

  • Měsíční skladovací kapacita; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský měsíc.

  • V aukcích jsou nabízeny také tyto produkty:

nahoru