Podzemní zásobníky plynu

Podzemní zásobníky plynu

Podzemním zásobníkem se rozumí veškerá podpovrchová a povrchová zařízení nutná pro skladování. Pro skladování zemního plynu se využívají přírodní nebo umělé prostory v podzemních geologických souvrstvích. Několik podpovrchových skladovacích horizontů nebo kaveren přitom může být propojeno technologicky do jednoho společného skladovacího objektu, který je označován jako lokalita podzemního zásobníku plynu.

Podzemní zásobníky plynu

Obr. Schematické znázornění podzemního zásobníku plynu

Skladování plynu

Obr. základní využití podzemních zásobníků plynu během ročních období


nahoru