Přerušitelné výkony

innogy Gas Storage nabízí svým zákazníkům kromě dodatečných denních pevných výkonů také dodatečný přerušitelný vtláčecí výkon a těžební výkon. Tyto výkony jsou nabízeny v kWh/den a jejich nabídka není nijak omezena. Disponibilní výše závisí na objemu nominací na pevnou skladovací kapacitu a technických možnostech našich zásobníků. Pravděpodobná výše těchto výkonů může být odvozena z denně aktualizovaných údajů.

Cena za přerušitelný vtláčecí nebo těžební výkon závisí na cenové nabídce zájemců o přerušitelný výkon. Nejprve jsou uspokojovány požadavky s nejvyšší nabízenou cenou bez ohledu na čas podání požadavku.

Minimální ceny jsou následující (uvedené ceny jsou indikativní, aktuálně platné ceny jsou na našem nominačním portálu):

Přerušitelná kapacita
(čas objednání do 18:00 PD-1)

Vtláčecí výkon
[Kč/kWh]
Těžební výkon
[Kč/kWh]
1. 5. – 31. 8. 0,012 0,005
1. 9. – 31. 10. plus 1. 3. - 30. 4. 0,010 0,010
1. 11. – 29. 2. 0,005 0,012
Intraday přerušitelná kapacita
(čas objednání od 18:00 PD-1 do 23:59 PD)
1. 5. – 31. 8. 0,016 0,007
1. 9. – 31. 10. plus 1. 3. - 30. 4. 0,015 0,015
1. 11. – 29. 2. 0,007 0,016

Typy přerušitelné skladovací kapacity

 
Přerušitelná skladovací kapacita může zahrnovat přerušitelný vtláčecí nebo těžební výkon. Jestliže ukladatel využívá přerušitelný vtláčecí nebo těžební výkon, může mu být tento výkon skladovatelem snížen v případě, že je skladovatel povinen umožnit využití smluvně zajištěného pevného vtláčecího nebo těžebního výkonu. Typy přerušitelné kapacity jsou určeny dle času podání požadavku. Tyto typy se liší také cenou, viz tabulka výše. Přerušitelná kapacita musí být objednána do 18:00 PD-1, dalším typem je Intraday přerušitelná kapacita, která může být rezervována i během plynárenského dne a to až do 23:59 PD.

Jaké jsou výhody a nevýhody využívání přerušitelné skladovací kapacity?

 
Výhodou přerušitelné skladovací kapacity je její okamžitá dostupnost a nižší cena. Další výhodou je její flexibilita, kdy si ukladatel sám volí mezi vtláčením či těžbou a stanovuje si výši výkonu i období dle jeho aktuální potřeby. Výhodou je i to, že ukladatel neplatí za výkony, o které si požádal, ale nebyly mu poskytnuty. Nevýhodou je možnost nenadálého přerušení skladovací kapacity ze strany skladovatele. Skladovatel se však zavazuje, že skladovací kapacitu přeruší pouze tehdy, pokud by využití přerušitelné skladovací kapacity současně znemožnilo využití smluvně zajištěných pevných skladovacích kapacit.

Pro koho je přerušitelná skladovací kapacita vhodná?

 
Přerušitelná skladovací kapacita je určena pro stávající ukladatele. Ukladatelé si tak mohou pomocí přerušitelného výkonu krátkodobě zvýšit objem vtláčení nebo těžby plynu tehdy, pokud to je výhodné např. z finančních důvodů (cena plynu roste) nebo nezbytné např. z provozních důvodů (nárůst poptávky ze strany zákazníků).

Jak dlouho lze využívat přerušitelnou skladovací kapacitu?

 
Krátkodobou přerušitelnou skladovací kapacitu lze objednat na dobu jednoho plynárenského dne. Objednávku (požadavek) lze zadat neomezeně dlouho před termínem realizace, i na více dní najednou.

Jak se přerušitelná skladovací kapacita objednává?

 
Pokud máte zájem o využití přerušitelné kapacity a ještě s námi nemáte podepsanou rámcovou smlouvu, prosím kontaktujte nás.

Pokud již rámcovou smlouvu máte, můžete zadávat žádosti o tuto kapacitu prostřednictvím našeho nominačního portálu GSN, do kterého mají přístup všichni naši zákazníci. Požadavek se podává jako kombinace požadované výše vtláčecího nebo těžebního výkonu a nabízené ceny (minimální výše ceny je uvedena v tabulce nad textem). Podání požadavku nenahrazuje nominaci. Ta musí být následně podána v souladu se standardními podmínkami pro nominace.


nahoru