Převod plynu

Platnost od          Cena za převod plynu
 1.5.2017  0,5 Kč/MWh

Převody plynu jsou od 1.5.2017 zpoplatněny částkou 0,5 Kč/MWh. Minimální cena za převod je 5 tisíc Kč, maximální cena je 500 tisíc Kč. Cena se nevztahuje na převody plynu z končících smluv.

innogy Gas Storage umožňuje převod plynu maximálně do objemu plynu vedeného na smlouvě současného zákazníka. Převod může být uskutečněn mezi jednotlivými smlouvami jednoho zákazníka nebo mezi zákazníky navzájem. Převod plynu mezi zákazníky lze uskutečnit pouze na základě společného prohlášení obou zákazníků a se souhlasem innogy Gas Storage. Cena je v tomto případě účtována původnímu subjektu.

Žádost o převod plynu se podává prostřednictvím našeho nominačního portálu GSN, do kterého mají přístup všichni naši zákazníci.

Další podmínky převodu a přenosu skladovací kapacity a plynu jsou uvedeny v Řádu provozovatele zásobníku plynu, článek 6.


nahoru