Převod, přenos skladovací kapacity

Platnost od

Cena za převod/přenos

1. 5. 2015 0,- Kč 

innogy Gas Storage umožňuje převod a přenos smluvně sjednané skladovací kapacity zásobníku plynu maximálně do výše kapacity a maximálně na období, které má současný zákazník sjednán ve smlouvě o uskladňování. Převod i přenos skladovací kapacity lze uskutečnit pouze na základě společné žádosti podané oběma zúčastněnými stranami a se souhlasem innogy Gas Storage.

Vzory žádostí naleznete zde 

  • V případě převodu je podmínkou účinnosti převodu uzavření nové smlouvy o uskladňování mezi innogy Gas Storage a novým uživatelem skladovací kapacity. Převod lze uskutečnit pouze s účinností od prvního plynárenského dne plynárenského měsíce. Žádost o převedení skladovací kapacity je možné podat nejpozději 15 kalendářních dní před začátkem plynárenského měsíce, od kterého by měl být převod účinný. 
  • V případě přenosu platí, že smluvní stranou vůči innogy Gas Storage zůstavá původní subjekt, nabyvatel přenesené kapacity má však možnost nominovat. Žádost o přenesení skladovací kapacity je možné podat nejpozději 3 pracovní dny před datem, od kterého má být přenos účinný.


nahoru