Informace pro zájemce o skladování plynu

innogy Gas Storage provozuje 6 podzemních zásobníků plynu na principu virtuálního zásobníku plynu o celkové kapacitě 2,7 mld. m³ provozního objemu.

– innogy Gas Storage poskytuje svým zákazníkům spolehlivé služby spojené s uskladněním plynu, a to jak ve formě tzv. "bundlu" (kombinace provozního objemu, těžební a vtláčecí kapacity), tak i samostatně. 
– innogy Gas Storage nabízí řadu dalších služeb spojených se skladováním plynu, například možnost převodu či přenosu sjednané skladovací kapacity, převod plynu. spojování smluv a další.
– innogy Gas Storage je aktivním členem GSE (Gas Storage Europe) a zaručuje svým zákazníkům dodržování všech pravidel GGPSSO. Vždy je dodržována maximální transparentnost a nediskriminační chování. 
 

Ukázat více Ukázat méně
nahoru