Provozní informace

innogy Gas Storage zveřejňuje na základě pravidel daných Energetickým zákonem, Vyhláškou o pravidlech trhu s plynem provozní informace o svých podzemních zásobnících plynu.

– Dostupnou skladovací kapacitu
– Změnu stavu provozních zásob
– Plánované úpravy skladovacích kapacit
– Plánované odstávky a údržby s dopadem na vtláčení nebo těžbu plynu
– Výkazy

Ukázat více Ukázat méně
nahoru