Řád provozovatele zásobníku plynu a ceník

Řád provozovatele zásobníku plynu společnosti innogy Gas Storage ("Řád") byl poprvé zveřejněn k 1.1.2005. Od tohoto roku bylo provedeno několik rozsáhlých úprav Řádu, které reflektovaly především změny příslušné legislativy, připomínky uživatelů skladovací kapacity, zkušenosti z provozu i vývoj trhu se skladovacími kapacitami.

Aktuální znění Řádu je platné od 29. 5. 2019. Jeho platné znění včetně jeho příloh naleznete zde.

Aktuálně platný ceník poskytovaných služeb je zde

Vzorové texty smluv a prohlášení uvedených v Řádu a jeho přílohách naleznete ve verzi umožňující vyplnění ve vzorových dokumentech.

Znění Řádu je plně v souladu s Guidelines for Good TPA Practice for Storage System Operators (vydaného European Regulators’ Group for Electricity and Gas, verze z 23.3.2005)


nahoru