Změny výše skladovacích kapacit

innogy Gas Storage zveřejňuje v souladu s Energetickým zákonem a Pravidly trhu s plynem informace o realizovaných a plánovaných úpravách skladovací kapacity. Údaje týkající se plánovaných změn jsou pouze indikativní a budou postupně upřesňovány:

Začátek platnosti změny

2015

1.6.2016

2017

2018

Provozní objem [mil. m3]

0

+11

0

0

Max. těžební výkon [GWh/den]

0

0

0

0

Max. vtláčecí výkon [GWh/den]

0

0

0

0

Začátek platnosti změny (plán) 2019 2020 a dále
Provozní objem [GWh]

0

0

Max. těžební výkon [GWh/den]

0

0

Max. vtláčecí výkon [GWh/den]

0

0

Údaje jsou platné k


nahoru