Skladování plynu

Podzemním zásobníkem se rozumí veškerá podpovrchová a povrchová zařízení nutná pro skladování.

– Pro skladování zemního plynu se využívají přírodní nebo umělé prostory v podzemních geologických souvrstvích.
– Podzemní zásobníky zemního plynu se rozdělují do dvou základních typů: porézní zásobníky a kavernové zásobníky.

Ukázat více Ukázat méně
nahoru