Zkušební laboratoř Testlab Geo-Services

O laboratoři

Akreditovaná zkušební laboratoř Testlab Geo-Services provádí stanovení chemického  a izotopického složení zemního plynu, výpočet jeho dalších fyzikálně-chemických parametrů z naměřených hodnot a stanovení izotopického složení vody. Laboratoř je držitelem osvědčení o akreditaci č. 344/2019 vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., jako zkušební laboratoř č. 1652. Laboratoř má tedy zavedený systém managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.


nahoru