Výhody našich služeb

  • největší skladovací kapacita v České republice (cca 2,7 mld. m3)
  • služby dispečinku dostupné 24 hodin denně
  • největší výběr dodatečných služeb (převod, přenos, sekundární prodej kapacity atd.)
  • plný soulad s pokyny GGPSSO - maximální transparentnost a nediskriminační chování
  • režim OBA
  • neustálé zvyšování bezpečnosti zásobníků z pohledu jejich okolí i zákazníků
  • přímé napojení na přepravní soustavu NET4GAS, s.r.o. - jednu z nejvýznamnějších přepravních tras plynu ve směru východ - západ
  • maximální ohleduplnost vůči životnímu prostředí


nahoru