Výhody

Mezi hlavní výhody využívání skladování plynu v podzemních zásobnících patří:

  • sezónní vyrovnávání - dorovnání zvýšené spotřeby plynu v zimním období jeho těžbou ze zásobníku, do něhož se plyn ukládá v letním období, kdy je nižší spotřeba
  • efektivita - nákup plynu za nižší ceny, jeho uskladnění a následná těžba ze zásobníku v období s vyššími cenami
  • pokrytí špiček spotřeby - na neočekávané zvýšení spotřeby plynu lze rychle reagovat jeho těžbou ze zásobníku
  • podpora přepravní flexibility - zásobníky lze využít pro kompenzaci výkyvů v mezinárodní přepravě plynu
  • bezpečnostní zásoby - udržování rezervních zásob pro případ omezení nebo přerušení dodávek plynu ze zahraničí

nahoru