Vaše nastavení souborů cookie a pixelů na adrese innogy-gasstorage.cz

Vyberte, které soubory cookie a pixely můžeme používat. Upozorňujeme, že některé soubory cookie jsou nezbytné z technických důvodů a musí být povoleny, aby byla zachována funkčnost našich webových stránek. Pokud byste chtěli využít všech služeb na našem webu, zvažte prosím, že si musíte vybrat každou kategorii souborů cookie. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů Privacy Policy.

    • Zajišťují stabilitu internetových stránek.
    • Umožňují uložení Vašich přihlašovacích údajů.
    • Umožňují vylepšovat uživatelský dojem z internetových stránek.
    • Poskytují reklamu, která je relevantní pro vaše zájmy.

    • Umožňují vám sdílet zajímavý obsah přímo se sítí sociálních médií.

Nastavení cookie a pixelů na innogy-gasfstorage.cz můžete kdykoliv změnit pomocí odkazu data privacy.

Imprint

Zobrazit podrobnosti
Vybrat vše Potvrdit výběr

Program prevence nekorektního jednání proti zájmům společnosti

Kodex chování

Vážení dodavatelé,

setkali jste se s nekorektním jednáním proti zájmům naší společnosti, tj. s neetickým nebo protiprávním jednáním, vyskytujícím se ve společnostech skupiny v ČR, porušením innogy Kodexu chování nebo jinou situací/jednáním, které jste shledali v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy společnosti skupinyv ČR a / nebo přímo ohrožující zájmy společností skupinyv ČR, jako jsou podvody, porušování bezpečnosti a ochrany zdraví, diskriminace a korupce? Svěřte se nám!

Ve společnostech skupiny innogy v ČR funguje v rámci uvedeného preventivního programu od 1. 10. 2009 aktivní spolupráce s dodavateli. Základem prevence nekorektního jednání proti zájmům innogy ve společnostech skupiny innogy v ČR je firemní kultura, jejímž úkolem je vytvářet takové prostředí, kde se nekorektnímu jednání proti zájmům innogy nedaří. Součástí firemní kultury v celém koncernu innogy je také innogy Kodex chování, který nás podporuje v naší snaze vždy vystupovat vůči všem, s nimiž přicházíme do styku, jako příkladný, spolehlivý a poctivý obchodní partner a zaměstnavatel.

Očekáváme od Vás respektování a dodržování principů, které obsahuje Kodex chování společnosti.

Společnosti skupiny innogy v ČR se rozhodly bojovat s případnými nepravostmi, které by se děly. K tomuto účelu je určena Zelená linka innogy. Jedná se o anonymní linku, na níž můžete informovat o podezření na nekorektní jednání proti zájmům innogy.

Průvodce Zelenou linkou innogy naleznete zde.

Společnosti skupiny innogy v ČR se zavazují zabývat se podezřeními na nekorektní jednání proti zájmům innogy, důkladně prošetřit všechny identifikované případy a využívat disciplinárních i právních prostředků k eliminaci tohoto jednání.

Zelenou linku innogy společností skupiny innogy v ČR spravuje BBH, advokátní kancelář, v.o.s. Tato kancelář poskytuje uvedenou službu jako nestranná instituce prostřednictvích svých tří zástupců, které můžete kontaktovat jak anonymně, tak neanonymně. Výhodou neanonymního kontaktu je možnost dozvědět se informace o postupu a výsledku šetření oznámení. Neanonymní oznámení vůči Zelené lince innogy zůstane na Vaše přání anonymním vůči společnostem skupiny innogy v ČR. V případě výběrového řízení nemá přijetí oznámení Zelenou linkou innogy odkladný účinek.

Veškeré informace o šetření jsou považovány za přísně důvěrné.